Archebwch nawr! Cewch bris gostyngol cyn 1 Mai!

Tocyn Diwrnod/ Day Ticket

Oedolion

Adults

£12 (£15 ar ôl/after 01.05.15)

Myfyrwyr + Di waith

Students + unemployed

£12

Cystadleuwyr + Aelodau’r Urdd

Competitors + Urdd Members

£5 (£7 ar ôl/after 01.05.15)

Plant 4 oed ac iau

Children 4 and under

am ddim/free

Tocyn teulu (2 oedolyn+2blentyn)

Family ticket (2 adults+2children)

£30 (£40 ar ôl/after 01.05.15)

Tocyn teulu (2oedolyn+3phlentyn)

Family ticket (2adults+3children)

£35 (£45 ar ôl/after 01.05.15)

Tocyn dydd Sadwrn

Saturday ticket

*50% o ostyngiad ar bob tocyn

 *50% reduction on all tickets

 

Tocyn Wythnos/Weekly tickets

Oedolyn

Adult

£65 (80 ar ôl/after 01.05.15)

Plentyn

Child

£25 (£35 ar ôl/after 01.05.15)

Tocyn teulu (2 oedolyn+2blentyn)

Family ticket (2adults+2children)

£165 (£220 ar ôl/after 01.05.15)

Tocyn teulu (2 oedolyn+3phlentyn)

Family ticket (2 adults+3children)

£190 (£245 ar ôl/after 01.05.15)

 

Cyngherddau a Digwyddiadau’r Hwyr/ Concerts and Evening Events

 

Sioe Ieuenctid

Youth Show

£14

Cyngerdd Agoriadol Nos Sul 24 Mai

 Opening Ceremony Sunday Evening 24 May

Band A - £14/ Band B - £12

Sioe Gynradd Nos Fawrth 26 Mai

Primary School Show Tuesday Evening 26 May

Band A - £14/ Band B - £12