Lle i aros

Chwilio am rywle i aros yn ardal Caerffili ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2015? Isod ceir rhestr o lety preifat yn yr ardal.

Maes Carafanau/Gwersylla Eisteddfod yr Urdd 2015

Yn dilyn penderfyniad diweddar mewn cyfarfod o Gyngor yr Urdd, ni fyddwn yn cynnig safle maes carafanau/gwersylla yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015. Nid oes gofod digonol na lleoliad addas ar gael gerllaw Maes yr Eisteddfod ac o’r herwydd penderfyniad Cyngor yr Urdd yw peidio â chynnig yr adnodd. Hoffwn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Fe fydd meysydd carafanau yn cael eu cynnig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 a Phen-y-bont ar Ogwr Taf ac Elai 2017.

Dyma restr o Feysydd Carafanau eraill yng Nghaerffili

Maes Carafanau a Gwersylla Parc Cwm Darran
Maes Carafanau, Gwersylla a Glampio Coedwig Cwmcarn

Maes Carafanau a Pharc Hamdden Pen Y Fan

Parc Carafanau CRAI

Llety Preifat

Isod mae rhestr o lety preifat sydd ar gael yn ystod wythnos yr Eisteddfod 2015. Sylwer: Nid yw'r Urdd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb y wybodaeth nac am safon unrhyw letyau preifat.

Llety yn ardal Caerffili Llety tu allan i Gaerffili
Gwefan Visit Caerphilly

Gwefan Visit Caerphilly

Rhestrir rhai lletyau yn ardal Caerffili ar eu gwefan twristiaeth.

Cliciwch Yma am fwy o wybodaeth »

Llety gan The Best of Wales
llai na 40 milltir o'r Maes


Llety Tyn y Coed
 -  11.7

Ysgubor y Coed - 11.7 

Ger y Llyn -   23 

Apartment yng Nghanol Caerdydd - 17 

Ysgubor  y Dderwen - 28  

Ty Bach Twt  -  36

Ty Mawr  - 36  

Y Golomen - 25

Y Cudyll Coch - 25