GwyddonLe

Mae rhywbeth i bawb yn y GwyddonLe, boed hynny’n arbrofion swnllyd gyda hylif nitrogen, cyffwrdd ag anifeiliaid ein harfordir yn y pwll morol neu gwylio argraffydd 3D anhygoel wrth ei waith! Mae’r GwyddonLe yn cael ei noddi gan Brifysgol Abertawe.

Cystadleuaeth Newydd - Prosiect Gwyddonol

Cystadleuaeth Mathemateg y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol

Logo_Cymdeithas_Wyddonol_Genedlaethol.JPG

Sefydlwyd y gystadleuaeth hon ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn 1983 dan nawdd y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol. Mae'n derbyn cymorth cyllidol gan Gronfa Goffa Ben Thomas.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i blant Blwyddyn 8. Mae pob ymgeisydd yn derbyn tystysgrif a dyfernir gwobrau i'r rhai sydd wedi cyrraedd safon uchel iawn. Gyda chydweithrediad yr Urdd cyflwynir gwobrau yn flynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Cynhelir cystadleuaeth 2015 yn ystod pythefnos olaf tymor y gwanwyn cyn gwyliau'r Pasg. Gallwch gofrestru ar gyfer cystadleuaeth 2015 drwy anfon eich manylion cyswllt at drefnydd y gystadleuaeth: Gareth Ffowc Roberts, Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor - h.g.f.roberts@bangor.ac.uk

Gallwch flasu natur y gystadleuaeth o'r tasgau ar y papurau diweddaraf isod.

Papur 2012 Papur 2013 Papur 2014