Digwyddiadau ar y Maes

O amgylch y Pafiliwn mae cannoedd o stondinau lliwgar yn gwerthu nwyddau a chynnig llu o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan – o wal ddringo a sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau byw a sioeau i blant.

Ymholiadau 0845 257 1613

eist-science-tech.jpg

Gwyddonle

Ar Faes yr Eisteddfod yn 2014 daeth dros 32,000 ohonoch i mewn i'r GwyddonLe, ac yn sicr roedd  rhywbeth yno at ddant pawb, boed hynny’n arbrofion swnllyd gyda hylif nitrogen, cyffwrdd ag anifeiliaid ein harfordir yn y pwll morol, rheoli robotiaid cyfrifiadurol, yn ogystal â gweld argraffydd 3D anhygoel wrth ei waith! Mae’r GwyddonLe yn cael ei noddi gan Brifysgol Abertawe gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

pentre_mistar_urdd_-_thumbnail.jpg

Pentre Mistar Urdd

Casgliad o weithgareddau gorau'r Urdd mewn un man arbennig - o wal ddringo, i feiciau cwad a saethyddiaeth. Heb anghofio'r siop nwyddau a smwddis blasus!

cyffredinol-_thumbnail.jpg

Cwtsh cymraeg

Roedd croeso cynnes i siaradwyr Cymraeg ac i ddysgwyr yr iaith yn y Cwtsh Cymraeg ar Faes yr Eisteddfod eleni. Yno roedd cyfle i sgwrsio gyda chyd-ddysgwyr ynghyd a chyfle i gwrdd ag awduron a darllen detholiad o'r gwaith llenyddol a barddonol buddugol.

eist-stage.jpg

Llwyfan Perfformio

Mae'r Llwyfan Perfformio yn cynnig platfform ar gyfer ystod eang o fandiau Cymraeg - o'r newydd i'r cyfarwydd. Yma cewch gyfle i glywed amrywiaeth o arddulliau o gerddoriaeth byw ynghyd a gwylio cystadlaethau Roc a Phop yr Eisteddfod.

stondinau2_-_thumbnail.jpg

Stondinau

Mae nifer helaeth o gwmnïau a sefydliadau yn arddangos, gwerthu cynnyrch neu yn cynnal digwyddiadau ar eu stondinau yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae yna gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdai coginio, canu a dawnsio gyda chymeriadau, gweithdai celf, peintio wynebau a llawer mwy!

Mae hefyd digon o amrywiaeth bwyd a diod ar gael at ddant pawb ar y Maes.