Cyrraedd y Maes

Bydd Eisteddfod yr Urdd 2015 yn cael ei chynnal ar dir Llancaiach Fawr ger Nelson, Caerffili.

Ymholiadau 0845 257 1613

Cyfarwyddiadau

Diolch o galon i’r canlynol am eu parodrwydd i ganiatáu i’r Urdd ddefnyddio eu tir er mwyn cynnal Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Caerffili a’r Cylch 2015:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Diane Walker, Rheolwr Cyffredinol Llancaiach Fawr. Glyn a Mary Williams, Llancaiach Isaf. John Miles, Tŷ Melin Caiach. Lyn Bowen, Fferm Tŷ Du.

 

Sut i gyrraedd

O'r A470 (de a gogledd) dilynwch yr arwyddion i'r meysydd parcio swyddogol. Bydd manylion pellach yn ymddangos ar ein gwefan maes o law – urdd.cymru/eisteddfod

Nodwch os gwelwch yn dda: Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, ni fydd gofod parcio ar gael ar dir Llancaiach Fawr.

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus

X38 (Pontypridd - Nelson - Llancaiach - Bargoed)
Gwasanaeth rheolaidd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn (heblaw am Wyliau Banc)
Cysylltiadau ar gael gydag X4 i/o Gaerdydd

 

C16 (Caerffili - Ystrad Mynach - Llancaiach - Nelson)
Gwasanaeth rheolaidd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn (Gwasanaeth llai aml ar Wyliau Banc)

 

Mae gorsaf drenau ar gael yn Ystrad Mynach, felly er mwyn cynllunio eich taith yn fanwl cysylltwch â Traveline Cymru: www.cymraeg.traveline-cymru.info   0871 2002233.


Bathodynnau Glas:

Darperir ardal barcio benodol ar gyfer deiliaid bathodynnau glas yn y meysydd parcio swyddogol. Dilynwch yr arwyddion pwrpasol.

 

Beiciau:

Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic.

 

Cynllun Rhannu Ceir:  

Hoffem annog ein hymwelwyr i rannu cerbydau os yn bosib. Mae cynllun penodol yn bodoli a noddir gan Lywodraeth Cymru o’r enw Rhannu Cymru/Share Cymru. Am fanylion pellach ewch i sharecymru.com