Gwybodaeth am yr Eisteddfod

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop gyda dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu. 

Ymholiadau 0845 257 1613

eist-what.jpg

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop sy'n denu tua 90,000 o ymwelwyr ar draws chwe diwrnod yn cael ei chynnal bob blwyddyn yn ystod wythnos y Sulgwyn. Gŵyl gystadleuol yw’r Eisteddfod gyda dros 15,000 o blant a phobl ifanc o dan 25 oed yn cystadlu bob blwyddyn mewn cystadlaethau megis canu, dawnsio a pherfformio.  Rhain yw’r gorau o tua 40,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn y Genedlaethol yn dilyn Eisteddfodau Cylch a Sir sydd yn cael eu cynnal yn ystod misoedd y gwanwyn cyn yr Eisteddfod.

Canolbwynt yr Eisteddfod yw’r Pafiliwn ble mae’r cystadlu yn digwydd ond yn amgylchynu’r Pafiliwn mae cannoedd o stondinau lliwgar sydd yn cynnig ystod eang o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan – o feiciau modur, dringo a sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau byw a sioeau plant gyda chymeriadau teledu.  Yn ogystal â hyn, gallwch ymweld â’r Arddangosfa Gelf sydd yn gartref i’r holl waith cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg yw Eisteddfod – tua 500 o ddarnau o waith! Mewn arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar gan gwmni ymchwil Beauford, roedd 97% o’r ymwelwyr yn cytuno ei fod yn ddiwrnod gwych i’r teulu.

Pinacl tua thair blynedd o waith caled gan wirfoddolwyr o’r ardal leol yw wythnos Eisteddfod yr Urdd. Mae’n cael ei ddarlledu yn helaeth yn y cyfryngau, yn cynnwys y teledu, radio a’r wasg leol a chenedlaethol.

Mae’n ŵyl sydd yn teithio ac yn cael ei chynnal mewn safle gwahanol yng Nghymru bob blwyddyn. Yn 2015, bydd yr Eisteddfod yn ymweld ag ardal Caerffili yn Ne Ddwyrain Cymru, gyda’r ŵyl yn teithio i Sir y Fflint yn 2016.