Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, mae croeso i chi gysylltu gyda ni ar y manylion isod.

Ymholiadau 0845 257 1613

Aled Siôn

Cyfarwyddwr
T 01678 541014 E aledsion@urdd.org

Sheelagh Edwards

Trefnydd
T 01678 541013 E sheelagh@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd
T 01678 541016 E morys@urdd.org

Leah Owen-Griffiths

Trefnydd Cynorthwyol
T 029 2063 5693 E leah@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol
T 01678 541015 E steffanprys@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol
T 01678 541014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd
T 01678 541012 E ruth@urdd.org

Sian Stephen

Rheolwr Datblygu Corfforaethol
T 01239 652167 E sianstephen@urdd.org