Ysgoloriaeth Geraint George

Nod yr ysgoloriaeth sy’n agored i unigolion 18-25oed yw meithrin cyfathrebwyr gwych a all helpu pobl yng Nghymru, a thu hwnt, i werthfawrogi’r byd naturiol a deall y ffactorau sy’n effeithio arno.

Ymholiadau 0845 257 1613

Ysgoloriaeth Geraint George 

Enillydd Ysgoloriaeth Geraint George 2014 oedd Steffan Gwynn, Aelod Unigol Cylch Bangor. 

Ydych chi’n mwynhau cyfathrebu? Diddordeb yn amgylchedd Cymru? Awydd teithio i weld sut mae gwledydd Ewropeaidd eraill yn gofalu am eu hamgylchedd nhw?

Nod yr ysgoloriaeth sy’n agored i unigolion 18-25oed yw meithrin cyfathrebwyr gwych a all helpu pobl yng Nghymru, a thu hwnt, i werthfawrogi’r byd naturiol a deall y ffactorau sy’n effeithio arno.

Gwahoddir cystadleuwyr i anfon gwaith cyfathrebu, mewn unrhyw gyfrwng ac ar unrhyw bwnc amgylcheddol sy’n berthnasol i Gymru. Bydd yr enillydd yn cael dewis un o ddau opsiwn:

 • Ymweliad wythnos â Pharc Cenedlaethol Trigav yn Slofenia lle bydd yn cael y cyfle i ddysgu am waith y Parc a chymryd rhan mewn gweithgareddau.
 • Mynychu cynhadledd Ewroparc a gynhelir mewn gwahanol ran o Ewrop bob blwyddyn, lle bydd yn dysgu am waith sy’n digwydd mewn gwahanol wledydd ac yn ymweld â safleoedd  

Yn ychwanegol gall yr enillydd fanteisio ar gysylltiad gyda mentor ym Marc Cenedlaethol Eryri neu Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn helpu datblygu eu gyrfa ym maes yr amgylchedd. Bydd gwaith yr enillydd a thri chystadleuydd uchaf arall yr ysgoloriaeth yn cael eu harddangos ar wefan Parc Cenedlaethol Eryri a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Gwahoddir gwaith ar ffurf unrhyw un, neu gyfuniad o’r canlynol:

 • Ffilm fer [1-3 munud]
 • Blog [wythnos fan lleiaf]
 • Eitem sain [1-3 munud]
 • Erthygl (au) [ i fyny at 3]
 • Poster(i) [i fyny at 3]
 • Taflen (ni) [i fyny at 3]
 • Ysgrif (au) [i fyny at 3]
 • Stori/straeon [i fyny at 3]
 • Cartwnau [i fyny at 6]

-    neu unrhyw gyfrwng/cyfryngau eraill o ddewis yr ymgeisydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mawrth, 2015.

Dyma enghreifftiau o waith sydd yn addas ar gyfer y gystadleuaeth

 

FFILMIAU BYRION

PLASTIC BAG

5 FFILM FER (GUARDIAN)

 

NEWYDDIADURAETH

PHOTO ESSAY: GWLFF MECSICO (NATIONAL GEOGRAPHIC)

CAN OIL SAVE THE RAINFOREST?

MAKE THE TRUNK CALL - DATGOEDWIGO YN YR AMAZON

 

BLOGIAU

WHAT I LEARNT IN GEOGRAPHY THIS WEEK

GEORGE MONBIOT

TREEHUGGER

 

POSTERI / CARTWNAU

HEATHROW (2012)

DATGOEDWIGO YN RWSIA

TRAIN NOT PLANE

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a steffanprys@urdd.org

Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri er cof am Geraint George, a oedd yn amgylcheddwr, addysgwr a chyfathrebwr brwd. Roedd wrth ei fodd yn gweithio gyda phobl ifanc, yn eu hannog nhw i holi a ffurfio barn am yr amgylchedd o’u cwmpas ac roedd yn awyddus iawn i weld pobl yn trafod pynciau amgylcheddol ac yn ystyried Cymru a’I threftadaeth mewn cyd-destun rhyngwladol.