Rheolau a Chanllawiau

Gwybodaeth am reolau cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ynghyd â chanllawiau hawlfraint a chanllawiau cyffredinol.

Ymholiadau 0845 257 1613

Rheolau’r Eisteddfod 

"Mae Urdd Gobaith Cymru yn disgwyl i gystadleuwyr, hyfforddwyr a chefnogwyr ymrwymo i ysbryd o chwarae teg yn holl weithgareddau'r Mudiad"

Darllediadau

Mae Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru yn ddigwyddiad sy’n cael cryn sylw gyda’r cyfryngau. Darlledir yn fyw ar y teledu a radio a cheir adroddiadau a lluniau mewn amryw o bapurau newydd cenedlaethol a lleol ynghyd â bwletinau cyson ar newyddion teledu a radio. Wrth gofrestru i gystadlu, mae arweinydd y gangen neu’r aelod unigol yn cadarnhau a chytuno bod pob cystadleuydd yn cydymffurfio gyda hawliau darlledu’r Genedlaethol (yn unol â phwynt 27 yn Rheolau Cyffredinol Rhestr Testunau 2015) all olygu darlledu delweddau o’r aelodau yn fyw ar y teledu, ail ddarllediadau hwyrach a darllediadau ar wefan yr Urdd ac o bosibl sefydliadau eraill.

Mewn Eisteddfodau Cylch a Sir, mae’r Urdd yn tynnu lluniau cystadleuwyr ar gyfer dibenion hyrwyddo’r digwyddiadau yn y wasg. Wrth lenwi ffurflen gystadlu, mae arweinydd y gangen yn cadarnhau a chytuno bod pob cystadleuydd yn cydymffurfio gyda hawl yr Urdd i dynnu lluniau cystadleuwyr ar gyfer y dibenion a nodir.

Am restr lawn o Reolau'r Eisteddfod cliciwch isod.

RHEOLAU’R EISTEDDFOD

 

Hawlfraint

Mae’n rhaid i bob cystadleuydd sicrhau hawlfraint ar gyfer pob darn sydd yn hunan-ddewisiad. Oni wneir hyn ni ellir darlledu'r perfformiad. Ceir cymorth ar glirio hawlfraint drwy glicio isod. Gellir hefyd ffonio Adran Gymraeg PRS for Music ar 020 7306 4033. Nid oes angen caniatâd gyda’r darnau sy’n ymddangos yn y Rhestr Testunau.

CYMORTH HAWLFRAINT