Dysgwyr

Mae cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.

Ymholiadau 0845 257 1613

Dysgu Cymraeg? 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn yr Eisteddfod yn flynyddol. Mae cystadlaethau Llefaru, Theatr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu.

Beth am gystadlu eleni?

Mae rhestr lawn o’r cystadlaethau i ddysgwyr ar gael yn y Rhestr Testunau.

RHESTR TESTUNAU

 

Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr

Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl.10 a dan 19 oed

Ysgrifennu ar unrhyw dri o’r ffurfiau canlynol, yn ogystal â pharatoi tâp o sgwrs naturiol sy’n cynnwys cyfeiriadau at gefndir y cystadleuydd, dim mwy na 4 munud.

Cyfwelir y goreuon mewn rownd derfynol.
1. Ysgrif neu draethawd
2. Deialog
3. Llythyr
4. Stori Fer
5. Cerdd
6. Adolygiad

Dylid cyflwyno dau gopi o’r gwaith ysgrifenedig ar ddisg, ynghyd â dau dâp.

Ymgom i ddysgwyr

Os ydych chi'n hyfforddi criw o ddysgwyr yn yr ysgol neu fel adran yna beth am lawrlwytho'r ddogfen isod sy'n cynnwys holl ymgomiau Bl.6 ac iau (D) sydd wedi'u defnyddio yn yr Eisteddfod ers 2007. Croeso i chi fynd ati i ymarfer eich Cymraeg yn barod at flwyddyn nesaf!

Ymgomiau i ddysgwyr Bl.6 ac iau 2007 - 2013