Cogurdd

Mae gan yr Eisteddfod gystadlaethau coginio o fewn pedwar categori oedran.

Ymholiadau 0845 257 1613
Pecyn Cystadlu Cogurdd 2015

eist-cooking.jpg

Gellir lawrlwytho Pecyn Cystadlu Cogurdd YMA. Ynddi cewch wybodaeth am drefniant y gystadleuaeth ynghyd á'r holl ryseitiau a Ffurflen Gystadlu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch á'ch Swyddog Datblygu Lleol.

Sylwer

Bl.4, 5 a 6 - Rysait 2 - Myffins Bacwn a Chorbwmpen

Ymddengys fod camgymeriad yn y rysait uchod. Yng nghyfarwyddyd 2 mae'n enwi'r llysieuyn 'Pupur', er nad yw'n cael ei restri yn y cynhwysion. Dylid anwybyddu'r cyfeiriad at y pupur, a pheidio a'i ddefnyddio. Fodd bynnag, ni ddylid cosbi cystadleuwyr sydd wedi defnyddio pupur.

Bl.7, 8 a 9 - Rysait 1 - Tafelli'r Haf

Nid yw’r rysáit yn nodi pa fath o domatos bach i’w defnyddio. Mae tomatos bach “Salad” yn cynnwys tipyn mwy o ddŵr na thomatos bach “plum”, ac mae tomatos bach organic yn cynnwys llai o ddwr na rhai cyffredin. Felly dylai’r cystadleuwyr ystyried pa fath o domatos i’w defnyddio. Rydym yn awgrymu cynhesu a mudferwi'r gymysgedd tomato yn hytrach na “Ei gynhesu’n araf hyd nes bod y tomatos yn feddal”. OND gall hyn dod lawr i sgil y cogydd i benderfynu ac adnabod pryd mae’r gymysgedd tomato wedi cyrraedd yr ansawdd cywir.