Cofrestru i Gystadlu

Cofrestrwch i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2015.

Ysgolion ac Arweinyddion Cangen 

Os ydych yn cofrestru ar ran ysgol neu gangen, cliciwch isod am ganllawiau pellach a mynediad i’r system gofrestru.

Canllawiau Mewngofnodi

 

Rhieni ac Aelodau Unigol 

Dylid ceisio cofrestru pob cystadleuydd trwy eich cangen leol o’r Urdd naill ai yn yr ysgol neu yn eich pentref/tref. Os nad yw hynny’n bosibl, cewch gofrestru fel aelod unigol ar gyfer cystadlaethau unigol, ond bydd rhaid cofrestru cystadlaethau ‘torfol’ (hynny yw deuawdau, partïon, grwpiau, corau, ayb) trwy gangen yr Urdd. Unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ag eisteddfodgweinyddol@urdd.org.

Noder: Bydd angen sicrhau eich bod yn aelod o'r Urdd cyn cofrestru i gystadlu, gan fydd angen mewnbynnu eich Rhif Aelodaeth. Cliciwch Yma i ymaelodi.

Cofrestru Gwirio eich Cystadlaethau Dyddiadau Cau Eisteddfodau'r Rhanbarthau