Celf, Dylunio a Thechnoleg

Mae yna dros 160 o gystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg yn yr Eisteddfod.

Canlyniadau 2015

Ynghyd a chystadlaethau canu, dawnsio a llefaru, mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig dros 160 o gystadlaethau celf, dylunio a thechnoleg. Maent yn amrywio o waith 2D a 3D i serameg, gemwaith, ffotograffiaeth, dylunio gyda chyfrifiadur a hyd yn oed dylunio eich bwrdd sglefrio eich hunain!

Mae’r cystadlaethau yn agored i unrhyw aelod o’r Urdd ac fe geir rhestr lawn o’r holl gystadlaethau celf, dylunio a thechnoleg yn y Rhestr Testunau. Er mwyn cystadlu, bydd angen i chi gysylltu gyda’ch Swyddog Datblygu Lleol.

Y thema ar gyfer 2015 yw "Tyfu a Ffynnu" Cliciwch isod am syniadau i danio’ch dychymyg!

RHESTR TESTUNAU SYNIADAU ar y Thema Canllawiau Cystadleuaeth Creu Ap