Byw tu allan i Gymru?

Os ydych chi’n byw tu allan i Gymru ac yn hoff o gystadlu, mae Eisteddfod ranbarthol yn cael ei chynnal yn Llundain bob blwyddyn.

Dilynwch ni ar Twitter @EisteddfodTAG
Dydd Sadwrn 14eg Mawrth 2015

Dydd Sadwrn 14eg Mawrth 2015

Cynhelir yr Eisteddfod i gystadleuwyr sy'n byw tu allan i Gymru yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain.

Cliciwch Yma am fwy o wybodaeth »

Mae'r Eisteddfod wedi denu cystadleuwyr sydd â chysylltiad â Chymru, ond sydd bellach yn byw yn Lloegr, Derby, Leipzig a hyd yn oed Singapore a Bahrain!

Mae'r cystadlaethau yn agored i unrhyw aelod o'r Urdd a anwyd yng Nghymru, neu y ganwyd un o'i rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy'n byw yng Nghymru yn union cyn yr Ŵyl, neu unrhyw berson sy'n siarad neu'n ysgrifennu Cymraeg.

Er mwyn cystadlu, cliciwch isod i fynd at ein system gofrestru. Os hoffech fwy o fanylion am yr Eisteddfod, mae croeso i chi gysylltu gyda Leah Owen-Griffiths ar 029 2063 5693 neu leah@urdd.org 

Mae Pwyllgor rhanbarth hefyd wedi ei sefydlu yn Llundain i ymgymryd â’r gwaith o drefnu'r Eisteddfod i gystadleuwyr sy’n byw tu allan i Gymru. Os hoffech fod yn rhan ohono, cysylltwch gyda Leah ar y manylion uchod.

RHESTR TESTUNAU COFRESTRU I GYSTADLU