Archebu Darnau

Dylech brynu eich copïau o ddarnau yr Eisteddfod drwy eich llyfrwerthwr lleol neu gan Siop Eifionydd, Porthmadog drwy ffonio 01766 512795.

Mae ambell gopi ar gael trwy’r Swyddfa yng Nglan-llyn ac fe nodir hyn wrth ymyl y gystadleuaeth yn y Rhestr Testunau. Yn achlysurol mae copïau yn mynd allan o brint. Ar ôl sicrhau nad yw’r copïau ar gael, cysylltwch â Swyddfa Glan-llyn ar 01678 541012.

Bydd unrhyw gopïau sydd ar gael trwy Swyddfa Glan-llyn hefyd ar gael drwy lenwi y ffurflen isod a’i ddychwelyd gyda thâl.

Archebu