Amserlen a Rhestr Testunau

Mae bron i 400 o gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd o ganu, llefaru, dawnsio, celf, dylunio a thechnoleg i goginio! Maent yn agored i holl aelodau’r Urdd dan 25 oed ar draws Cymru a thros y ffin.

Ymholiadau 0845 257 1613

Rhestr Testunau

Cliciwch isod i lawr lwytho copi electroneg o Restr Testunau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2015. Gellir archebu Rhestr Testunau'r Eisteddfod sydd yn £6 (a chludiant) drwy ffonio rhif ffôn cyffredinol yr Eisteddfod ar 0845 257 1613. Noder: Bydd unrhyw newidiadau i’r Rhestr Testunau yn ymddangos ar y dudalen hon.

Rhestr Testunau 2015 O'r Newydd - Newidiadau Cystadleuaeth 333 - Addasu Sgript Saesneg

 

Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth  

Isod cewch amserlen Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2015. Os hoffech fanylion pellach, cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Lleol.

Amserlen Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth Dyddiadau Cau Eisteddfodau'r Rhanbarthau Canlyniadau 2015

 

Trefn Cystadlaethau a Rhagbrofion 

Cliciwch isod i lawr lwytho trefn cystadlaethau a rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd 2015.

Trefn Cystadlaethau a Rhagbrofion