Eisiau Helpu?

Mae yna nifer o ffyrdd i gefnogi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch.

Ymholiadau 0845 257 1613

Stiwardio

Mae stiwardiaid yn chwarae rhan allweddol yn y cyfnod cyn ac yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Rydym yn dibynnu ar gyfraniad gwirfoddolwyr yn fawr ac yn ddiolchgar am unrhyw gymorth. Am wybodaeth bellach ynglŷn â stiwardio cysylltwch â Ruth Morris ar ruth@urdd.org / 01678 541012

Cliciwch Yma am Ffurflen Stiwardio

Rhoi tlws

Mae croeso i unrhyw unigolyn, grŵp neu gwmni roi tlws yn wobr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Fe roddir y tlws i'r buddugwr yn y gystadleuaeth i'w gadw am byth. Os hoffech ragor o wybodaeth am roi tlws, cysylltwch â Nesta Jones ar nesta@urdd.org / 01678 541014

Rhoi arian

Beth am gyfrannu arian tuag at gronfa'r Eisteddfod? Cysylltwch â Nesta Jones ar nesta@urdd.org / 01678 541014 am fanylion pellach.

Pwyllgor Lleol

Os hoffech gyfrannu yn uniongyrchol at drefniant yr Eisteddfod a chodi arian ac ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod yn lleol yna mae pwyllgorau apêl ledled y sir wedi'u ffurfio ac mae croeso arbennig i chi ymuno â nhw. Am restr gyflawn o bwyllgorau sydd wedi'u sefydlu a chysylltiadau, cysylltwch â nesta@urdd.org / 01678 541014. Os hoffech wybod beth sydd yn mynd ymlaen yn ardal yr Eisteddfod, cliciwch yma