Cyfleoedd i Gwmniau

Mae Eisteddfod yr Urdd yn denu tua 90,000 o ymwelwyr a channoedd o stondinau bob blwyddyn, felly mae’n gyfle gwych i hyrwyddo eich busnes neu sefydliad.

Ymholiadau 0845 257 1613 Gellir lawrlwytho'r Pecyn Busnes Yma Gellir lawrlwytho'r Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr YMA

Stondinau

Mae’r Pecyn Stondinwyr ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2015 yn cynnig amryw o opsiynau, yn dibynnu ar eich anghenion a’ch cyllideb:

  • Stondin sylfaenol (gan ein darparwyr Woodhouse)
  • Strwythur pwrpasol (gan ein darparwyr Neptunus)
  • Llogi gofod ar y Maes er mwyn dod â’ch uned arddangos eich hun
  • Llogi stondin ym Marchnad Mistar Urdd

Am gopi o’r Llyfryn Gwybodaeth i Stondinwyr Cliciwch Yma

Am gopi o’r Ffurflenni Archeb sy’n eich galluogi i archebu stondin ac unrhyw wasanaethau ychwanegol, CliciwchYma

Edrychwn ymlaen at eich croesawi i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015

Os oes gennych ymholiad pellach, cysylltwch â Ruth Morris ar ruth@urdd.org neu 01678 541012.

Noddi

Mae'r Eisteddfod yn cynnig cyfleoedd penigamp i fusnesau a sefydliadau sydd am hyrwyddo eu brand, gwasanaethau, a'u henw da.

Mae'r Eisteddfod yn denu dros 90,000 o ymwelwyr a chynulleidfa eang ar deledu a radio.  Mae S4C yn darlledu dros 80 awr yn ystod yr wythnos gan gyrraedd dros 400,000 o bobl tra bod oddeutu 200,000 yn gwrando ar ddarllediadau byw Radio Cymru o'r Maes. Nid yn unig yn y Gymraeg y ceir sylw fodd bynnag, gan fod y rhaglen uchafbwyntiau Saesneg yn denu tua 570,000 o wylwyr ar y BBC, a cheir erthyglau dyddiol yn y Western Mail a’r Daily Post.

Rydym yn falch o allu cynnig ystod eang o fuddiannau a chyfleoedd hyrwyddo i’n cefnogwyr. Yn ogystal, gall ein pecynnau nawdd bob amser gael eu teilwro i adlewyrchu blaenoriaethau marchnata, diddordebau a chyllid eich busnes neu sefydliad.  Gallwch lawr lwytho Pecyn Busnes yr Eisteddfod yma neu cysylltwch â Siân Stephen ar 01239 652167 neu sianstephen@urdd.org i drafod ymhellach.

Mae cefnogaeth ein noddwyr a phartneriaid wedi bod yn hanfodol i lwyddiant yr Eisteddfod dros y blynyddoedd, gan ganiatáu inni fuddsoddi’n barhaol yn yr ŵyl, gan wella’r profiad ein cystadleuwyr a’n hymwelwyr.  Mae ein diolch iddynt yn fawr.  Gallwch weld rhestr o’r noddwyr a phartneriaid a’n cefnogodd dros y flwyddyn ddiwethaf yma.

Am fwy o wybodaeth am gefnogi Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015 cysylltwch â Siân Stephen ar 01239 652167 neu sianstephen@urdd.org.

Tendrau

Yn achlysurol, mae gan yr Eisteddfod gyfleoedd tendro i gwmnïau ar gyfer cytundebau’r Maes e.e. arlwyo, hufen iâ, technoleg gwybodaeth a mwy. Gweler fanylion pellach yma ac os hoffech unrhyw fanylion pellach, cysylltwch â morys@urdd.org neu 01678 541016.