Digwyddiadau Lleol

Dyma restr o ddigwyddiadau yn ardal Caerffili a’r Cylch i godi arian ac ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod.

Dilynwch ni ar Twitter - @Caerffili2015 #Urdd2015 Facebook - Eisteddfod Caerffili 2015
Ras 10K Caerdydd

Ras 10K Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i'r 21 o staff a gwirfoddolwyr yr Urdd a redodd Ras 10K Caerdydd ar Ddydd Gwyl Dewi er budd Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015. Gellir cyfrannu drwy glicio ar y botwm isod.

Cyfrannwch »
16 Ebrill - Cyngerdd Cor y Gleision

16 Ebrill - Cyngerdd Cor y Gleision

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd am 19:30. Gyda Lleucu Parri (Ffliwt) a Mared Browning (Telyn). Tocynnau £6 (oedolion), £4 (plant) - archebwch trwy ebostio corygleision@gmail.com.

Poster »

 

23 Mai - Trwy Lygaid Cymru

Sioe hwylus sy'n edrych ar Gymru trwy ddefnyddio can, comedi, barddoniaeth a brasluniau.

6:00-7:30 yn Arena Digwyddiadau Parc Penallta

£5 y person. Consesiynau ar gyfer plant a phobl hyn - £3.

I deuluoedd a phlant 7 oed i fyny

 

26 Mai - Ystlumod Parc Penallta

Yng Nghanolfan Addysg Parc Penallta cynhelir gweithgareddau celf i greu adenydd ystlumod, a chyfle wedyn i archwilio'r parc am ystlumod gan ddefnyddio canfodyddion ystlumod. Dewch a thorsh a dillad ac esgidiau addas.

6:00-8:00yh - celf a chrefft

8:30-10:00yh - taith gerdded

Dim cost, ond derbynnir cyfraniadau tuag at Grwp Ystlumod y Cymoedd

Mae angen archebu lle ar gyfer y digwyddiad: ffoniwch 01443 816853

 

27 Mai - Taith Gerdded Pili Pala

Dewch i weld ac i ddysgu mwy am bili-pala prin Brith y Gors yng Nghanolfan Glaswelltiroedd Aberbargoed.

Cynhelir dwy daith - 11:30-1:00yp ac 1:30-3:00yp.

£1.50 y person.

Mae angen archebu lle ar gyfer y digwyddiad: ffoniwch 01443 834317

 

27 Mai - "Hiraeth" - drama i deuluoedd

Gyda cherddoriaeth fyw a chacennau cri, mae "Hiraeth" yn ymchwilio i ddirywiad mewn traddodiadau a hunaniaeth Gymreig trwy frwydr un ferch i ddianc a thorri'n rhydd. Mi fydd yna ddawns Twmpath Cymreig ar ol y perfformiad am awr. Mi fydd yna dipyn o Gymraeg yn cael ei siarad yn ogystal.

6:00 - 8:00yh yn Amffitheatr Parc Cwm Darran

£5 y person. Consesiynau ar gyfer plant a phobl hyn - £3.

Addas ar gyfer teuluoedd a phlant 11 oed ac i fyny. Cynghorir cyfarwyddyd rhieni gyda phlant dan 11.

Ffoniwch Sefydliad y Glowyr Coed Duon i archebu tocynnau - 01495 227206

 

27 Mai - Gweision y Neidr a Mursen

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng Geision y Neidr a Mursen? Dewch i ddarganfod y byd cuddiedig yn ein llynnoedd yng Nghanolfan Addysg Parc Penallta rhwng 1:30-4:00yp.

Cost £1.50. Am fwy o wyboadeth ffoniwch 01443 816853.

 

28 Mai - Ymweliad i un o brif ddinasoedd coll Cymru

Archwiliwch hanes pentref a chaer Gelligaer gyda'n staff Cefn Gwlad a hanesydd arbenigol.

Mae hwn yn daith gerdded gylchol o Barc Penallta i Bentre Gelligaer (4 milltir)

Rhwng 2:00-4:00yp, cyfarfod ym maes parcio Parc Penallta

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01495 235219

 

Ydych chi wedi trefnu digwyddiad i godi arian neu hyrwyddo'r Eisteddfod? Gallwch gynnwys manylion y digwyddiad ar y dudalen hon am ddim drwy e-bostio nesta@urdd.org â'r wybodaeth.