Prisiau

Dyma y rhestr brisiau ar gyfer Pentre Ifan.  Os oes gennych unrhyw gwestiwn mae croeso i chi gysylltu â Swyddfa Llangrannog sydd yn delio gyda'r archebion - 01239 652 140.

Cyfarfodydd

£37.50 hyd at 3 awr
£70.00 am ddiwrnod

Parti Nos

£70.00 y noson 

Priodasau

£300.00 y dydd
£75.00 yn ychwanegol am defnydd o’r gegin (os oes angen) 

Preswyl

£29.50 y pen y noson yn cynnwys swper, gwely, brecwast a chinio pacio (‘Full Board’)
£15.00 y pen y noson (Hunangynhaliol) 

Gwersylla

£24.50 y pen y noson yn cynnwys swper, gwely, brecwast a chinio pacio (‘Full Board’)
£9.50 y pen y noson (Hunangynhaliol) 

Gwely a Brecwast

£19.00 y pen y noson