Cyhoedd

Er mai plant a phobl ifanc yw prif ddefnyddwyr Llangrannog rydym yn falch o allu agor ein cyfleusterau i’r cyhoedd boed ar gyfer ymweliad, clwb wythnosol neu barti pen-blwydd! Dewch i weld beth sydd ar gael!

Clybiau'r Gwersyll Taflen Cyhoedd

Canolfan Sgio a Byrddio

Canolfan Sgio a Byrddio

Mae'r Ganolfan Sgio yn fan arbennig i sgïo, byrddio neu wibgartio. Cewch drefnu gwersi preifat neu ymuno mewn sesiynau am bris rhesymol. Rydym hefyd yn llogi a cynnal a chadw sgis.   

Amseroedd Agor    HYDREF – EBRILL                                             

Llun i Gwener : 5.00 -9.00yh                Dydd Sul: 2.00 – 5.00yh

Hefyd:

Sesiwn Blasu Byrddio - Dydd Sul 2.00 -3.00yp

Sesiwn Blasu Sgio - Dydd Sul 3.00 - 4.00yp

Clwb Sgio - Nos Lun 6.00 - 7.30yh  

Clwb Byrddio - Nos Fawrth 6.00 - 7.30yh

Sgio Addasol - Sul olaf bob mis 1.30 - 3.00yp

Canolfan Ddringo yr Hen Sgubor

Canolfan Ddringo yr Hen Sgubor         

Glaw neu hindda mae'r Ganolfan Ddringo dan do yn le arbennig i herio'ch nerfau! Cewch sesiwn awr neu ddwy awr o £7.00 i £15 y person yn dibynnu ar y sesiwn.  Cysylltwch a ni i drefnu amser.

Canolfan Ferlota Llangrannog

Canolfan Ferlota Llangrannog 

Mae’r Ganolfan Ferlota ar gael i’w llogi ac mae’n cynnwys ysgol tywod silica 23m x 43m a man gwylio a pharcio am £15 yr awr.

Oriau Agor:

Nos Lun i Gwener – 5.00 – 9.0yh        Sul – 2.00 – 5.00yh

HEFYD

Clwb Merlota - Nos Fawrth 6.00-8.15yh                      

Sesiwn Blasu - Yn ystod gwyliau’r ysgol cynigwn sesiwn blasu 1 awr i ddechreuwyr neu deuluoedd am uchafswm o £15 y person.

Partion

Partion

Anghofiwch y trafferth o drefnu parti, beth am ymweld â Llangrannog?

Ar brynhawn dydd Sul ac yn ystod gwyliau ysgol cynigwn fan delfrydol ar gyfer partïon o bob math!

Sgio a Gwibgartio - £7.00yp

Gwibgartio - £3.00yp

Ceirt Modur - £5.00yp

Parti Pwll £20 yr awr

Canolfan Hamdden (castell bownsio ayb) £25 yr awr

Canolfan Ddringo -£7.00-£15yp

Te Pen-blwydd - £3.50yp

 

Canolfan Hamdden Syr Ifan

Canolfan Hamdden Syr Ifan Leisure Centre

Mae Canolfan Hamdden Syr Ifan yn gyfleuster chwaraeon arbennig, gyda neuadd chwaraeon, pedwar cwrt badminton, gym, cae astro a chae chwarae llawn naturiol. Mae amryw o ddosbarthiadau ffitrwydd e.e. yoga, yn cael eu cynnal ynghyd â chlybiau wythnosol e.e. pêl-droed, badminton.

Dyddiau Gweithgareddau

Dyddiau Gweithgareddau 

POB Dydd Gwener yn Awst 2015 sef y: 7,14,21 a 28 o Awst.

Mi fydd y diwrnod yn rhedeg o 9.00 yb tan 4.30yh ac yn agored i blant blwyddyn 4 i blwyddyn 10 am gost o £20 y person.

Cysylltwch a ni i gofrestru eich plentyn.