Teuluoedd

Dewch i fwynhau gwyliau teulu gyda ni!

Taflen Teulu

lang-activities.jpg

Gweithgareddau

Trefnwn amserlen addas lle cewch dewis a dethol pa weithgareddau i'w gwneud! Mae dros 20 i ddewis ohono!

Y gwyliau teulu perffaith! Gweithgareddau diri, bwyd da, a lleoliad arbennig!

Rydym wedi cynllunio tri cyfnod arbennig ar gyfer teuluoedd sef: 

Gwyliau Dathlu Calan (30 Rhagfyr -01 Ionawr 2014/15)

Gwyliau Pasg (03-05 Ebrill 2015) a

Gwyliau Gwyl y Banc Awst (29 - 30 Awst).

Os oes gennych ddiddordeb trefnu gwyliau i grwp o deuluoedd, cysylltwch i drafod dyddiadau. 

Gweithgareddau Llangrannog

 

lang-canteen.jpg

Llety a Bwyd

Ystafelloedd ensuite o safon gyda gwelyau bync, cyfleusterau gwneud coffi a the gerllaw, pedwar pryd y dydd wedi eu cognio ar eich cyfer a dim golchi llestri! Darparir bwydlen ar gyfer pob angen dietegol.

Cymrwch gip ar ein cyfleusterau

 

llang-local.jpg

Yr Ardal

Traethau baneri glas, llwybr arfordirol bendigedig, bywyd gwyllt, tafarndai, bwytai cyfagos, teithiau cychod Cei Newydd, dolffiniaid a llawer llawer mwy!

Pethau i'w gwneud yng Ngorllewin Cymru!