Cyfleusterau

Mae gan ein canolfan breswyl 4 seren ystod eang o adnoddau ar gyfer pobl ifanc, athrawon, teuluoedd a sefydliadau.

lang-rooms.jpg

Llety

Rydym yn gallu cysgu dros 400 o bobl yn ein blociau cysgu 4 seren sydd yn cynnig:

  • 62 ystafell ensuite sydd yn cysgu rhwng 6 i 8
  • 8 ystafell twin ensuite
  • 16 ystafell gyda bloc cawod a thoiledau o safon.

Rhowch wybod eich anghenion wrth archebu, a gwnawn ein gorau i ateb eich gofynion.

lang-meeting.jpg

Ardaloedd Cymdeithasu

Mi allwch ymlacio gyda diod poeth, defnyddio gwasanaeth diwifr, cymdeithasu, gwylio teledu yn un o’n naw lolfa sydd gerllaw eich ystafelloedd cysgu.

food.jpg

Gwasanaeth Arlwyo

Rydym yn darparu Canolfan Bwyd Diogel ac Iach i bob un o’n cwsmeriaid. Paratoi’r ein holl fwyd gan Gogyddion y Gwersyll gan ddefnyddio cynhwysion tymhorol mwyaf ffres. Defnyddir Cynnyrch lleol a Chymreig lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

Rydym yn gallu paratoi bwyd ar gyfer anghenion dietegol, cefndir diwylliannol neu gredoau crefyddol. Sgôr Hylendid Bwyd 2011 5

Download Sample Menu

ffreutur_full_width.jpg

Ystafelloedd Cyfarfod

Gallwn ddarparu dros 15 o ystafelloedd cyfarfod bach a mawr a phob dim sy’n gysylltiedig a chynnal cyfarfod, megis, byrddau gwyn rhyngweithiol, uwchdaflunydd, siartiau ysgrifennu a thechnoleg band llydan a diwifr.

Dysgwch mwy am ddefnydd Llangrannog i Fusnesau