Cysylltu â ni

Steff Jenkins

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 144 E steff@urdd.org

Lynne Lewis

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr Llangrannog
T 01239 652 143 E lynne@urdd.org

Rhian Jones

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 142 E rhianj@urdd.org

Elian Evans

Uwch Swyddog Gweithgareddau
T 01239 652 140 E elianevans@urdd.org

Elian Evans

Uwch Swyddog Gweithgareddau
T 01239 652 140 E elianevans@urdd.org

Chris Welch

Rheolwr y Ganolfan Sgio
T 01239 652 156 E chris@urdd.org

Prif Gogydd

T 01239 652 148 E llangrannog@urdd.org

Meurig Griffiths

Cynnal a Chadw
T 01239 652 153 E llangrannog@urdd.org

Lowri Jones

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd
T 01239 652 146 E lowri@urdd.org

Neris Wyn Morgans

Swyddog Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652140 E neris@urdd.org

Iestyn Evans

Rheolwr Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 145 E iestyn@urdd.org

Gwydion ab Ifan

Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 147 E gwydion@urdd.org

Betsan Jenkins

Uwch Swyddog Gweithgareddau
T 01239 652 140 E betsan@urdd.org

Rhiannon Flynn

Rheolwr Cegin Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 148 E rhiannon@urdd.org

Osian Jones

Cydlynydd Cynaliadwyedd
T 01239 652 157 E osianjones@urdd.org