Pethau i'w Gwneud

Os yn daith ysgol, ymweliad gyda clwb, cynhadledd neu yn benwythnos gyda’r teulu, gall Glan-llyn ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau I ystod eang o ofynion. Mae llu o weithgareddau cyffrous yn eich aros pan fyddwch yn ymweld a ni. Gyda Llyn Tegid ar garreg y drws, dan gysgod yr Aran, does unman gwell.