Y Wobr

Mae’r Gwasanaeth Awyr Agored yn cynnig alldeithiau Efydd, Arian ac Aur Gwobr Dug Caeredin.  

Y Wobr

Mae'r Gwasanaeth Awyr Agored yn cynnig alldeithiau Efydd, Arian ac Aur Gwobr Dug Caeredin. Mae'n gyfle unigryw i fynychu teithiau, gwneud ffrindiau newydd a rhannu profiadau. Gall alldeithiau tir gael eu cyflawni ar droed neu feic mynydd, gyda canŵ yn opsiwn ar gyfer teithiau ar ddŵr.

Alldaith Efydd

Cynllunio, ymarfer ar ei chyfer a chwblhau alldaith sy’n para dau ddiwrnod ac un noson. Bydd lleoliad yr alldaith yn ddibynnol ar benderfyniad y grŵp

Alldaith Arian

Cynllunio, ymarfer ar ei chyfer a chwblhau alldaith sy’n para tri diwrnod a dwy noson. Bydd lleoliad yr alldaith yn ddibynnol ar benderfyniad y grŵp

Alldaith Aur

Cynllunio, ymarfer ar ei chyfer a chwblhau alldaith sy’n para pedwar diwrnod a thair noson. Bydd lleoliad yr alldaith yn ddibynnol ar benderfyniad y grŵp. Enghreifftiau blaenorol o alldeithiau aur yn cynnwys dilyn llwybr yr arfordir, canŵio afon Hafren a teithio ar hyd y “Great Glen” yn yr Alban. 

Preswyl

Er mwyn cyflawni y wobr aur, mae’n rhaid i chi gyflawni adran ychwanegol- preswyl. Mae hyn yn cynnwys treulio 5 dwirnod a 4 noson i ffwrdd o adre, ar weithgaredd gyda chriw o bobl ifanc eraill nad ydych wedi cyfarfod â hwy o'r blaen.