Gwasanaeth Awyr Agored

Mae’r Gwasanaeth Awyr Agored yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau gweithgareddau anturus yn yr awyr agored, ar hyd a lled y wlad.

Mae’r Gwasanaeth yn meddu ar y profiad a’r arbenigedd i ddylunio a chynnal gweithgareddau sydd wedi’u teilwra yn arbennig ar gyfer anghenion a gofynion y grŵp.

Boed yn grŵp Cymraeg iaith gyntaf, ail iaith, yn ddysgwyr neu o dramor hyd yn oed, mae holl staff y Gwasanaeth Awyr Agored yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.