Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am waith yr Urdd – helo@urdd.org neu cliciwch ar yr adrannau isod os ydych yn chwilio am rhywun yn benodol.

Cyfeiriadau / Cyfarwyddiadau i'n Swyddfeydd

Tim Corfforaethol

Corfforaethol

Efa Gruffudd Jones

Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru
T 02920 635 690 E efa@urdd.org

Mai Parry Roberts

Cyfarwyddwr Busnes a Phersonel yr Urdd
T 01678 541 010 E mai@urdd.org

Iwan Tudur Jones

Cynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 009 E iwan@urdd.org

Catrin James

Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol
T 01267 676 734 E catrinj@urdd.org

Rhydian Wyn Edwards

Swyddog Technoleg Gwybodaeth
T 01678 541 018 E rhydianwyn@urdd.org

Enfys Davies

Cynorthwy-ydd Personol i'r Prif Weithredwr
T 01239 652 163 E enfys@urdd.org

Claire Jones

Uwch Gynorthwy-ydd yr Adran Ariannol
T 01678 541 011 E claire@urdd.org

Mared Lois Edwards

Cydlynydd Ariannol
T 01678 541 008 E marede@urdd.org

Lyndon Jones

Rheolwr Technoleg Gwybodaeth
T 01495 306 867 E lyndon@urdd.org

Meilyr Gwynn

Cynorthwy-ydd y We a Thechnoleg Gwybodaeth
T 01239 652 168 E meilyr@urdd.org

Cyfathrebu

Manon Wyn

Swyddog Cylchgronau
T 01239 652 165 E manonwyn@urdd.org

Angharad Prys

Swyddog Cyfathrebu
T 01248 672 107 E angharadprys@urdd.org

Sian Stephen

Rheolwr Nawdd
T 01239 652 167 E sianstephen@urdd.org

Helen Jones

Swyddog Aelodaeth
T 01239 652 162 E helenj@urdd.org

Mali Thomas

Cyfarwyddwr Cyfathrebu
T 02920 635 695 E mali@urdd.org

Leah Dafydd

Swyddog Marchnata
T 02920 635694 E leahdafydd@urdd.org

Gwersylloedd

Gwersyll Caerdydd

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Derbynnydd Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Tudur Rees

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 673 E tudurrees@urdd.org

Llinos Huws

Rheolwr Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 670 E llinosh@urdd.org

Tim Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 672 E tim@urdd.org

Lisa Caryl Evans

Cyd-lynydd Gweithgareddau
T 02920 635 678 E lisa@urdd.org

Gwersyll Llangrannog

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 140 E llangrannog@urdd.org

Lowri Jones

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 146 E lowri@urdd.org

Neris Wyn Morgans

Swyddog Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652140 E neris@urdd.org

Iestyn Evans

Rheolwr Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 145 E iestyn@urdd.org

Elian Evans

Uwch Swyddog Gweithgareddau
T 01239 652 140 E elianevans@urdd.org

Betsan Jenkins

Uwch Swyddog Gweithgareddau
T 01239 652 140 E betsan@urdd.org

Rhiannon Flynn

Rheolwr Cegin Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 148 E rhiannon@urdd.org

Osian Jones

Cydlynydd Cynaliadwyedd
T 01239 652 157 E osianjones@urdd.org

Steff Jenkins

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog
T 01239 652 144 E steff@urdd.org

Lynne Lewis

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr Llangrannog
T 01239 652 143 E lynne@urdd.org

Rhian Jones

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 142 E rhianj@urdd.org

Gwydion ab Ifan

Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 147 E gwydion@urdd.org

Chris Welch

Rheolwr y Ganolfan Sgio
T 01239 652 156 E chris@urdd.org

Prif Gogydd
T 01239 652 148 E llangrannog@urdd.org

Meurig Griffiths

Cynnal a Chadw
T 01239 652 153 E llangrannog@urdd.org

Gwersyll Glan-llyn

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E glanllyn@urdd.org

Hefin Peregrine

Rheolwr/Hyfforddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E hefin@urdd.org

Cerian Prysor

Swyddog Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E cerian@urdd.org

Llinos Jones Williams

Swyddog Iaith Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 022 E llinosjw@urdd.org

Llinor Jones

Rheolwr Cegin Glan-llyn
T 01678 541 005 E llinor@urdd.org

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 000 E huwantur@urdd.org

Arwel Phillips

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 020 E arwel@urdd.org

Ann Vaughan Williams

Rheolwr Swyddfa Glan-llyn
T 01678 541 023 E annw@urdd.org

Dafydd Huw Evans

Swyddog Addysg Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
T 01678 541 019 E dafyddhuw@urdd.org

Gwydion Tomos

Uwch Hyfforddwr - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541 017 E gwydiont@urdd.org 

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541 017 E sionlloyd@urdd.org

Swyddfeydd Rhanbarthol

Caerdydd a'r Fro

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 684 E geraint@urdd.org

Sion Summers

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg

Nia Rebecca Campbell

Swyddog Gweinyddol Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 684 E niacampbell@urdd.org

Mared Esyllt Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 684 E maredjones@urdd.org

Ceredigion

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion
T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion
T 01239 652 152 E rhydian@urdd.org

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion
T anweneleri@urdd.org E 01239 652 150

Conwy

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy
T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org

Tudur Parry

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy
T 01745 818 601 E tudurparry@urdd.org

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E manon@miconwy.org

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy
T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org

Elliw Baines Roberts

Swyddog Ieuenctid Ysgol Dyffryn Conwy & Urdd Gobaith Cymru
T 01492 642 800 E EBR@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Cymoedd Morgannwg

Delyth Southall

Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E delyths@urdd.org

Rhiannon Walker

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg
T 01685 883 953 E rhiannonwalker@urdd.org

De Powys

David Oliver

Swyddog Datblygu De Powys a Maldwyn
T 01686 614 034 E david@urdd.org

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn & De Powys
T 01686 614 038 E janis@urdd.org

Eurgain Haf

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn a De Powys
T 01686 614 034 E eurgainhaf@urdd.org

Dinbych

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych
T 01745 818 600 E marian@urdd.org

Casi Cartwright

Swyddog Datblygu (Dros Dro) Dinbych
T 01745 818 604 E casi@urdd.org

Lois Hedd

Swyddog Ieuenctid Dinbych
T 01745 818 603 E loishedd@urdd.org

Eryri

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri
T 01248 672 102 E guto@urdd.org

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri
T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org

Delyth Griffiths

Swyddog Gweinyddol Eryri
T 01248 672 103 E delyth@urdd.org

Fflint a Wrecsam

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam
T 01352 754 956 E darrenm@urdd.org

Dafydd Beattie

Swyddog Ieuenctid Fflint
T 01352 754 956 E dafyddbeattie@urdd.org

Rhian Hughes

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam
T 01354 754 956 E rhianwyn@urdd.org

Hannah Wright

Swyddog Ieuenctid Wrecsam a Swyddog Cynradd Sir y Fflint
T 01352 754 956 E hannahwright@urdd.org

Gorllewin Morgannwg

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org

Gwent

Sion Lewis

Swyddog Ieuenctid Casnewydd/Blaenau Gwent

Morgan Roberts

Swyddog Datblygu Ieuenctid Merthyr/Caerffili
T 01443 829 714 E morgan@urdd.org

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tim Ieuenctid a Gwersylloedd Rhanbarth Gwent
T 01495 752 589 E angharadwyn@urdd.org

Helen Greenwood

Swyddog Datblygu Gwent
T 01495 350 155 E heleng@urdd.org

Maldwyn

David Oliver

Swyddog Datblygu De Powys a Maldwyn
T 01686 614 034 E david@urdd.org

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn & De Powys
T 01686 614 038 E janis@urdd.org

Eurgain Haf

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn a De Powys
T 01686 614 034 E eurgainhaf@urdd.org

Meirionnydd

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd
T 01678 541 007 E dylan@urdd.org

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd
T 01678 541 002 E awen@urdd.org

Morgannwg Ganol

Jordan Morgan Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol
T 02920 635 685 E jordan@urdd.org

Myrddin

Dianne Williams

Swyddog Gweinyddol Myrddin
T 01267 676 751 E dianne@urdd.org

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin
T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin
T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org

Sir Benfro

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro
T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro
T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org

Ynys Môn

Eryl Williams

Swyddog Datblygu Ynys Môn
T 01407 470 013 E eryl@urdd.org

Iestyn Wyn

Cydlynydd Prosiect Llwyddo'n Gymraeg
T 01407 470 014 E iestynwyn@urdd.org

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn
T 01407 470 012 E carol@urdd.org

Catrin Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol
T 01407 470015 E catrinjones@urdd.org

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn
T 01407 470015 E seiriol@urdd.org

Eisteddfod

Aled Sion

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E aledsion@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd yr Eisteddfod
T 01678 541016 E morys@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol Adran yr Eisteddfod a'r Celfyddydau
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd Adran yr Eisteddfod
T 01678 541 012 E ruth@urdd.org

Sheelagh Edwards

Trefnydd yr Eisteddfod
T 01678 541 013 E sheelagh@urdd.org

Leah Owen-Griffiths

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 02920 635 693 E leah@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr
T 02920 635 686 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 02920 635 676 E alanp@urdd.org

Aled Llyr Jones

Swyddog Gweinyddol Cenedlaethol
T 02920 635 691 E bethanr@urdd.org

Mari Wynne

Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 680 E mariwynne@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 674 E liamhiggins@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Emma Roberts

Prentis Chwaraeon
T 07500 033 957 E emmaroberts@urdd.org

Rhys Jones

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E rhysjones@urdd.org

Erddyn Williams

Prentis Chwaraeon
T 07976 003349 E erddyn@urdd.org

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Aled Lewis

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gorllewin
T 07976 003357 E aledlewis@urdd.org

Rhodri Jones

Cydlynydd Chwaraeon Cenedlaethol
T 02920 635 694 E rhodrijones@urdd.org

Gareth East

Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 698 E garetheast@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Prosiect - Penybont
T 07717 782 049 E jamieprice@urdd.org

Dafydd Williams

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerffili
T 07881 782 600 E dafyddwilliams@urdd.org

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jess Stacey

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Rhondda Cynon Taf
T 07917 270301 E jessstacey@urdd.org

Menna Johns

Prentis Chwaraeon
T 07500 607 382 E mennajohns@urdd.org

Iwan Withers

Prentis Chwaraeon
T 07773 240710 E iwanwithers@urdd.org

Rhys Withers

Prentis Chwaraeon
T 07773 240 674 E rhyswithers@urdd.org

E-bostiwch Ni

Cofnod annilys
Cofnod annilys
Cofnod annilys
Invalid entry