Prentisiaeth

Mewn Partneriaeth gydag ACT Training, mae’r Adran Chwaraeon yn falch iawn i gyflwyno ein Cynllun Prentisiaeth. 

Image Not Found.

Mae Cynllun Prentisiaeth yr Urdd wedi ei anelu at bobl ifanc rhwng 18-24. Trwy’r cynllun bydd cyfle i ennill profiad o weithio o fewn cymunedau Cymru a datblygu Chwaraeon.

Yn ystod flwyddyn o waith bydd pob Prentis yn cael ei hyfforddi o fewn amryw o gampau, a hefyd yn gweithio tuag at Dystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Arwain Gweithgareddau (QCF).

Dyddiad Cychwyn y cwrs nesaf bydd Medi 2015. 

Os hoffwch gael rhagor o wybodaeth neu hoffwch wneud cais ar gyfer ddod yn Brentis Chwaraeon- cysylltwch gyda rhodrijones@urdd.org

Gair gan Prentis; 

Menna Johns; 

'Mae’r brentisiaeth wedi bod yn gyfle gwych i fi i ddysgu, ennill cymwysterau ac i ennill  cyflog wrth weithio wrth ochr hyfforddwyr profiadol sydd wedi  helpu datblygu fy sgiliau. Dwi’n gwerthfawrogi  pob cyfle a phrofiad dwi wedi cael hyd yn hyn a dwi fynd i gerdded i ffwrdd gyda sawl cymhwyster o gymorth cyntaf i arweinydd gweithgaredd. Mae’r misoedd diwethaf gyda’r Urdd wedi bod yn brofiad anhygoel a dwi wedi cael fy nerbyn fel aelod o’r tîm o’r dechrau. Dwi wedi cael y cyfle i weithio yn annibynnol i sefydlu a pharatoi clybiau chwaraeon a hefyd gweithio fel rhan o’r staffio mewn cystadlaethau cenedlaethol.  Dwi’n ddiolchgar am bob cyfle dwi’n mynychu gyda’r Urdd a methu aros am y misoedd nesaf.'