Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth am waith yr adran chwaraeon

Gary Lewis

Cyfarwyddwr
T 02920 635 686 E gary@urdd.org

Alan Parry Jones

Swyddog Datblygu Digwyddiadau
T 02920 635 676 E alanp@urdd.org

Aled Llyr Jones

Swyddog Gweinyddol Chwaraeon
T 02920 635 691 E aledllyr@urdd.org

Mari Wynne

Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 680 E mariwynne@urdd.org

Carwyn Milburn

Swyddog Prosiect Chwaraeon
T 01248 672 108 E carwynmilburn@urdd.org

Liam Higgins

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 674 E liamhiggins@urdd.org

Owen Williams

Swyddog Prosiect - Abertawe
T 01792 560 624 E owen@urdd.org

Rhys Jones

Swyddog Prosiect Chwaraeon - Ceredigion
T 07976 003338 E rhysjones@urdd.org

Emma Roberts

Prentis Chwaraeon
T 07500 033 957 E emmaroberts@urdd.org

Erddyn Williams

Prentis Chwaraeon
T 07976 003349 E erddyn@urdd.org

Aled Jones

Uwch Swyddog Chwaraeon
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Aled Lewis

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gorllewin
T 07976 003357 E aledlewis@urdd.org

Rhodri Jones

Cydlynydd Chwaraeon Cenedlaethol
T 02920 635 688 E rhodrijones@urdd.org

Gareth East

Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
T 02920 635 698 E garetheast@urdd.org

Jamie Price

Swyddog Prosiect - Penybont
T 07717 782 049 E jamieprice@urdd.org

Dafydd Williams

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Rhondda Cynon Taf
T 07881 782 600 E dafyddwilliams@urdd.org

Helen Williams-Couch

Swyddog Datblygu Chwaraeon - Rhondda Cynon Taf
T 01685 883 955 E helenw@urdd.org

Jess Stacey

Swyddog Prosiect Cynorthwyol - Rhondda Cynon Taf
T 07917 270301 E jessstacey@urdd.org

Menna Johns

Prentis Chwaraeon
T 07975 234990 E mennajohns@urdd.org

Iwan Withers

Prentis Chwaraeon
T 07773 240710 E iwanwithers@urdd.org

Rhys Withers

Prentis Chwaraeon
T 07773 240 674 E rhyswithers@urdd.org