Gŵyl Chwaraeon Cenedlaethol

Gem Derfynol Rygbi 2014; Y Dderwen v Santes Tudful.
Gem Derfynol Rygbi 2014; Y Dderwen v Santes Tudful.

Ar benwythnos y 9fed a'r 10fed o Fai, byddwn yn croesawu enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Dyma benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion Cynradd Cymru.

Trefn y penwythnos;

Dydd Sadwrn;

  • Pêl-droed 5 bob ochr
  • Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion bach)
  • Pêl-droed 7 bob ochr (Cymysg)
  • Pêl-droed 7 bob ochr (Merched)
  • Pêl-rwyd i adrannau *NEWYDD*
  • Trawsgwlad

Dydd Sul;

  • Pêl-rwyd
  • Rygbi 7 Bob Ochr
  • Pêl-droed 5 bob ochr i adrannau *NEWYDD*

Mae'r holl dimau o'r cystadlaethau pêl-droed, pêl-rwyd a rygbi yn cael eu gwahodd trwy ennill eu rownd ranbarthol. I weld pryd mae eich cystadleuaeth leol chi cliciwch yma neu cysylltwch gyda'ch Swyddog Datblygu lleol. 

Byddwn yn rhyddhau gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y trawsglwad yn fuan.