Gala Nofio Cenedlaethol

Bydd Gala Nofio cenedlaethol yr Urdd yn cael ei gynnal ar benwythnos y 24-25 Ionawr, 2015.

Bydd enillwyr y rowndiau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i Gaerdydd er mwyn cystadlu yn erbyn enillwyr y rhanbarthau eraill.

Cynhelir y Gala ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd (CF11 0JS)
Trefn y Gala;

Dydd Sadwrn (24 Ionawr, 2015) - Gala Nofio Cenedlaethol Cynradd.

Dydd Sul (25 Ionawr, 2015) - Gala Nofio Cenedlaethol Uwchradd.

Am wybodaeth am eich Gala ranbarthol chi, cliciwch yma neu cysylltwch gyda'ch Swyddog Datblygu lleol.