Cystadleuaeth Rygbi Cenedlaethol

Image Not Found.

Ddydd Mercher a dydd Iau ar y 18fed-19eg o Fawrth 2015, bu cystadlu brwd yng nghystadleuaeth saith bob ochr blynyddol yr Urdd.

Hon oedd y gystadleuaeth saith bob ochr mwyaf yng Nghymru eleni. Bu cystadleuthau i oedrannau dan 13 a dan 15, yn ogystal â chystadleuaeth y plât a'r gwpan i'r dan 18. Roedd timau yn bresennol o bob cornel o Gymru, a cafwyd gemau o safon uchel iawn.

Mae dolen i'r canlyniadau ar gael i'r dde o'r dudalen.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich ysgol/coleg, e-bostiwch chwaraeon@urdd.org neu ffoniwch 02920 635 676.