Cystadleuaeth Pêl-rwyd Genedlaethol

Maes Garmon a Glantaf oedd yn rownd derfynol bl 7 ac 8, gyda Maes Garmon yn cipio'r tlws.
Maes Garmon a Glantaf oedd yn rownd derfynol bl 7 ac 8, gyda Maes Garmon yn cipio'r tlws.
Dydd Iau 14 Tachwedd, 2014 cynhaliwyd y gystadleuaeth pêl-rwyd genedlaethol yng Nghaerdydd. 
 
Gyda chystadleuaeth ar gyfer 3 oedran gwahanol, roedd 117 o dimoedd o bob cwr o Gymru yn cystadlu. 
 
Cafwyd y cystadlaethau eu cynnal yn y lleoliadau canlynol; 
 
Bl 7/8 - Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 
Bl 9/10 - Prifysgol Caerdydd
Bl 11/13 - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
 
Hoffem ddiolch i'r tri lleoliad am eu cydweithrediad yn ystod y diwrnod ac i'r dyfarnwyr fu'n gweithio'n galed trwy gydol y diwrnod.  
 
Gallwch weld canlyniadau'r diwrnod ar y linc i'r dde.