Arweinwyr

Dyma ein hardal arweinwyr. Mae’n bosib i chi ganfod yr holl wybodaeth angenrheidiol i gynorthwyo eich rôl fel arweinwyr. Os ydych awydd cychwyn gwirfoddoli fel arweinwydd, mi fydd eich Swyddog Datblygu lleol yn gallu eich rhoi ar ben y ffordd.

Eich staff rhanbarthol

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E geraint@urdd.org
Eryl Williams

Eryl Williams

Swyddog Datblygu Ynys Môn T 01407 470 013 E eryl@urdd.org
Iestyn Wyn

Iestyn Wyn

Cydlynydd Prosiect Llwyddo'n Gymraeg T 01407 470 014 E iestynwyn@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 012 E carol@urdd.org
Guto Williams

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri T 01248 672 102 E guto@urdd.org
Iwan Williams

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org
Delyth Griffiths

Delyth Griffiths

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672 103 E delyth@urdd.org
Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Tudur Parry

Tudur Parry

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy T 01745 818 601 E tudurparry@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Ieuenctid Casnewydd/Blaenau Gwent E sionelewis@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Morgan Roberts

Morgan Roberts

Swyddog Datblygu Ieuenctid Merthyr/Caerffili T 01443 829 714 E morgan@urdd.org
Casi Cartwright

Casi Cartwright

Swyddog Datblygu (Dros Dro) Dinbych T 01745 818 604 E casi@urdd.org
Angharad Wyn Jones

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tim Ieuenctid a Gwersylloedd Rhanbarth Gwent T 01495 752 589 E angharadwyn@urdd.org
Lois Hedd

Lois Hedd

Swyddog Ieuenctid Dinbych T 01745 818 603 E loishedd@urdd.org
Helen Greenwood

Helen Greenwood

Swyddog Datblygu Gwent T 01495 350 155 E heleng@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org
Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 01678 541 007 E dylan@urdd.org
Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Awen Rhys Jones

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E awen@urdd.org
Nia Eleri Johns

Nia Eleri Johns

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E niaeleri@urdd.org
David Oliver

David Oliver

Swyddog Datblygu De Powys a Maldwyn T 01686 614 034 E david@urdd.org
Ffion Haf Evans

Ffion Haf Evans

Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg T 01792 560 624 E ffionhaf@urdd.org
Meinir James

Meinir James

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 150 E meinirj@urdd.org
Janis Lewis

Janis Lewis

Swyddog Gweinyddol Maldwyn & De Powys T 01686 614 038 E janis@urdd.org
Luned George

Luned George

Swyddog Ieuenctid Ceredigion T 01239 652 159 E luned@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 152 E rhydian@urdd.org
Darren Morris

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam T 01352 754 956 E darrenm@urdd.org
Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T anweneleri@urdd.org E 01239 652 150
Dafydd Beattie

Dafydd Beattie

Swyddog Ieuenctid Fflint T 01352 754 956 E dafyddbeattie@urdd.org
Rhian Hughes

Rhian Hughes

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam T 01354 754 956 E rhianwyn@urdd.org
Dianne Williams

Dianne Williams

Swyddog Gweinyddol Myrddin T 01267 676 751 E dianne@urdd.org
Delyth Southall

Delyth Southall

Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg T 01685 883 953 E delyths@urdd.org
Lowri Morris

Lowri Morris

Swyddog Datblygu Cynradd Myrddin T 01267 676 744 E lowrimorris@urdd.org
Jordan Morgan Hughes

Jordan Morgan Hughes

Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol T 02920 635 685 E jordan@urdd.org
Eurgain Haf

Eurgain Haf

Swyddog Cynorthwyol Maldwyn a De Powys T 01686 614 034 E eurgainhaf@urdd.org
Sion Summers

Sion Summers

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg E sion@urdd.org
Nia Rebecca Campbell

Nia Rebecca Campbell

Swyddog Gweinyddol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E niacampbell@urdd.org
Mared Esyllt Jones

Mared Esyllt Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02920 635 684 E maredjones@urdd.org
Manon Celyn

Manon Celyn

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E manon@miconwy.org
Esyllt Tudur

Esyllt Tudur

Swyddog Menter Iaith Conwy T 01492 643 231 E esyllt@miconwy.org
Elliw Baines Roberts

Elliw Baines Roberts

Swyddog Ieuenctid Ysgol Dyffryn Conwy & Urdd Gobaith Cymru T 01492 642 800 E EBR@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
Hannah Wright

Hannah Wright

Swyddog Ieuenctid Wrecsam a Swyddog Cynradd Sir y Fflint T 01352 754 956 E hannahwright@urdd.org
Rhiannon Walker

Rhiannon Walker

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg T 01685 883 953 E rhiannonwalker@urdd.org
Ianto Llwyd

Ianto Llwyd

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol E ianto@urdd.org
Catrin Jones

Catrin Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol T 01407 470015 E catrinjones@urdd.org
Seiriol Edwards

Seiriol Edwards

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470015 E seiriol@urdd.org
Gethin Page

Gethin Page

Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin T 01267 676678 E gethinpage@urdd.org

Hysbys